Maszt wieży kratowej GOPR

Maszt wieży kratowej GOPR h=15m, Jelenia Góra – Operator Plus Polkomtel S.A.

Projektant konstrukcji mgr inż. Andrzej Kościański
Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski