Stacja bazowa na kościele

Stacja bazowa na kościele , Książ Wielkopolski – Operator P4

Projektant konstrukcji mgr inż. Andrzej Kościański
Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski