Budynek wielorodzinny

Projekt wykonawczy Budynku Mieszkalno – Usługowo – Handlowego w Ostrowie Wielkopolskim, 2019r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski