Dom Palędzie

Dom Palędzie, gmina Dopiewo 2011r.

Dom na płycie fundamentowej

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Grzegorz Kmiecik