Przebudowa Urzędu Miasta

rzebudowa Urzędu Miasta w Pobiedziskach, 2009r

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architekt mgr inż. arch. Adam Zydorczak