Malta – Decor Sp. z o.o.

Projekt budowlany hali produkcyjnej w Rudawie, 2017r.

Malta – Decor Sp. z o.o.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Lech Krukowski