Konstrukcja wieży sędziowskiej

Konstrukcji wieży sędziowskiej do gry w polo, Sowiniec 2010r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski