Hotel Ossa Congress & SPA

Projekt wykonawczy Hotelu Ossa Congress & SPA w Rawie Mazowieckiej, 2009r.

Projektant konstrukcji monolitycznej żelbetowej mgr inż. Daniel Przybylski