Dom wielorodzinny

Dom wielorodzinny, Puszczykowo 2016

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Lech Krukowski