Zakład Produkcji Prefabrykatów

Zakład Produkcji Prefabrykatów, Konbet Konarzyce 2015-2016
Pełnienie funkcji kierownika budowy

Nadzór nad robotami mgr inż. Daniel Przybylski