Wzmocnienie belek drewnianych

Ekspertyza techniczna możliwości wzmocnienia belek stropowych poddasza, Rogalin, 2017r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski