Wydzielenie mieszkań

Zmiana funkcji wraz z wydzieleniem mieszkań Bamberski Dwór Poznań, 2011r.

Generalne Wykonawstwo

Nadzór nad robotami mgr inż. Daniel Przybylsk