Stanowiska obsługi samochodów

Stanowiska obsługi samochodów Sękowo, gmina Nowy Tomyśl, 2009r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Adam Zydorczak