Rozbudowa domu

Rozbudowa domu, Poznań 2013

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Paweł Kobylański