Rozbudowa budynku inwentarskiego

Projekt wykonawczy Rozbudowy budynku inwentarskiego AMI Sp. z o.o. w Przedborowie, 2016r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski