Pylon reklamowy Pratt & Whitney

Projekt budowlany pylonu reklamowego Pratt & Whitney

Kalisz, 2011r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski