Przedszkole Publiczne

Projekt wykonawczy Budowy Przedszkola Publicznego w Kraszewicach, 2016r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski