Przebudowa elewacji Dossche

Przebudowa elewacji budynku produkcyjno – magazynowego

Dossche Sp. z o.o. producent pasz w Kaliszu, 2014r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski