Poznań Plaza

Centrum Handlowo-Rozrywkowe Poznań Plaza, 2005r.

mgr inż. Daniel Przybylsk

Pełnienie nadzoru inwestorskiego