Mieszkanie w kamienicy

Projekt wykonawczy budynku mieszkalnego w kamienicy, Poznań , 2014r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski