Konstrukcja muru oporowego

Konstrukcja muru oporowego Imperial Tobacco – Jankowice 2010r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Paweł Kobylański