Konstrukcja domu jednorodzinnego

Wymiana oraz wzmocnienie konstrukcji domu jednorodzinnego – Świerczewo, Poznań 2011
Generalne Wykonawstwo

Nadzór nad robotami mgr inż. Daniel Przybylski