Komin murowany h=35m

Komin murowany h=35m ul. Lipowa, Leszno – Operator P4

Projektant konstrukcji mgr inż. Andrzej Kościański
Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski