Klinika Pod Tężniami

Projekt budowlano – wykonawczy Kliniki Pod Tężniami w Ciechocinku, 2012r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski