Hala Sportowa

Hala sporotwa z zapleczem Witaszyce, 2007

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Maciej Światowy