Hala magazynowa Pollena S. A.

Projekt wykonawczy hali magazynowej kosmetyki i mydła naturalne w Ostrzeszowie, 2016r. Pollena S.A.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski