Dom Strzeszyn Grecki

Dom Strzeszyn Grecki 2010r.

Pełnienie funkcji kierownika budowy

mgr inż. Daniel Przybylski