Dom Smochowice

Dom Smochowice, Poznań 2012r.

Pełnienie nadzoru autorskiego oraz funkcji kierownika budowy

 mgr inż. Daniel Przybylski