Dom Skórzewo

Dom Skórzewo 2010r.

Pełnienie funkcji kierownika budowy

mgr inż. Daniel Przybylski