Dom Robakowo

Dom Robakowo 2011r,

Pełnienie funkcji kierownika budowy

mgr inż. Daniel Przybylski