Dom Puszczykowo

Dom Puszczykowo 2006

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Lech Krukowski