Dom Poznań

Dom Poznań 2007

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Krzysztof Jędrzejczak