Dom Plewiska

Dom Plewiska, 2007r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Dariusz Moszak