Dom Palędzie

Dom Palędzie gmina Dopiewo 2011 – dom na płycie fundamentowej
Pełnienie nadzoru autorskiego oraz funkcji kierownika budowy

mgr inż. Daniel Przybylsk