Dom Morasko

Dom Morasko, 2009r.

Pełnienie nadzoru autorskiego oraz funkcji kierownika budowy

mgr inż. Daniel Przybylski