Dom mieszkalny jednorodzinny

Dom mieszkalny jednorodzinny, Skrzynki 2011

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Grzegorz Kmiecik