Dom Daszewice

Dom Daszewice 2009

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr inż. arch. Krzysztof Jędrzejczak