Centrum Konferencyjno-Szkoleniowe w Łaszkowie

Projekt wykonawczy budynku usługowego z przeznaczeniem na centrum konferencyjno – szkoleniowe

Centrum Konferencyjno – szkoleniowe w Łaszkowie, 2011r.
Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski