Budynek mieszkalno – usługowy

Budynek mieszkalno – usługowy, Czempiń, 2010r.

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski
Projektant architektury mgr in. arch. Hanna Szymczak