Adaptacja budynku

Projekt wzmocnień i wymiany elementów konstrukcyjnych – Zakłady Chemiczne “Unia” Spółdzielnia Pracy, Poznań 2011

Projektant konstrukcji mgr inż. Daniel Przybylski